Formularz zgłoszenia udziału w Festiwalu Chlebów Świata przesyłamy drogą mailową wawa@polskiemedia.org.