Cech Rzemiosł Spożywzygmuntówkaczych w Warszawie jako dobrowolny związek pracodawców jest samorządną, społeczno zawodową i gospodarczą organizacją rzemiosła. Prowadzi działalność w zakresie rzemiosł spożywczych i zrzesza rzemieślników – właścicieli zakładów z tych branż z terenu całego kraju.  Podstawowym celem działalności statutowej Cechu jest wszechstronna pomoc dla zrzeszonych rzemieślników. Realizujemy go między innymi przez:
–  reprezentowanie ich interesów wobec władz państwowych, samorządowych i innych organizacji gospodarczych,
–  doradztwo i bieżącą  informację prawną, gospodarczą, handlową, technologiczną,
–  współpracę z organami administracji oraz innymi organizacjami  w zakresie bieżącej informacji i rozwiązywania problemów dotyczących rzemiosła spożywczego,
–  działania na rzecz utrwalania więzi środowiskowej, etyki i godności zawodowej,
–  współpracę ze szkołami zawodowymi i władzami oświatowymi w zakresie przygotowania zawodowego uczniów,
–  organizację szkoleń, pokazów, specjalistycznych wyjazdów zawodowych za granicę: na targi, wystawy, konkursy międzynarodowe.

Cech nasz stworzony został przez rzemieślników dla rzemieślników.