Regulamin
W FESTIWALU CHLEBÓW ŚWIATA
13-15. marca 2015 r.
ul. Ratuszowa 13, Warszawa blisko Metra Wileńska

1. Organizatorami Festiwalu Chlebów Świata są Cosinus – bezpłatne szkoły dla dorosłych, Zespół Szkół nr 11 im. Władysława Grabskiego w Warszawie, Stowarzyszenie Polskich Mediów,  Redakcja TTG Polska, Liga Polskich Kobiet.
2. Festiwal odbędzie się w dniach od 13 do 15 marca 2015 roku w Zespole  Szkół nr 11 im. Władysława Grabskiego w Warszawie przy ul.  ul. Ratuszowej 13. Godziny otwarcia Festiwalu:
12.03 od godz. 16.00 do godz. 20.00 (montaż stoisk)
13.03 od godz. 10.00 do godz. 18.00
14.03 od godz. 10.00 do godz. 18.00
15.03 od godz. 10.00 do godz. 16.00

3. Podstawą uczestnictwa w Festiwalu jest przesłanie wypełnionej Karty Zgłoszenia, opłatę kosztów udziału.
4. Każdy z Uczestników Festiwalu otrzymuje od Organizatorów miejsce  wystawiennicze o uzgodnionej powierzchni.
5. Opłat za udział w Festiwalu wnoszone są do 27. luty 2015 r.
6. Na stoisku prowadzić można sprzedaż i promocję swoich produktów. Wszelka sprzedaż i promocja poza obrębem stoiska wymaga uprzedniej zgody Organizatorów.
7. Wystawca, który zgłosi w Karcie Zgłoszenia zapotrzebowanie na podłączenie energii elektrycznej 230V, ponosi koszty: 1 kW – 100 zł netto; 2 kW – 200 zł netto; powyżej 3 kW do ustalania z organizatorem. Podłączenie elektryczne jest  akceptowane w przypadku potrzeby przygotowania produktów. Ze względu na ograniczony pobór mocy nie przewiduje się podłączania czajników elektrycznych. Aby uzyskać podłączenie do energii elektrycznej Wystawca powinien posiadać przedłużacz o długości co najmniej 15 m, przekroju kabla min. 1.5 mm² oraz ilości gniazdek odpowiadającej liczbie podłączanych urządzeń.
8. W przypadku przygotowania prezentacji w laboratorium piekarniczym (klasa lekcyjna o powierzchni ok. 50 m2) wystawca otrzymuje tę powierzchnię nieodpłatnie, pod warunkiem prowadzenia cogodzinnych pokazów przez cały okres Festiwalu. W tym przypadku nie przewiduje się prowadzenie sprzedaży produktów.
9. Wystawca urządza stoisko we własnym zakresie na miejscu wskazanym przez Organizatora.
10. Wszelkie prace związane z urządzeniem stoiska muszą być zakończone w dn. 13 marca do godz. 08.30. Wjazd na miejsce Festiwalu możliwy jest w dn. 13 marca br. od godz. 7.00 do godz. 8.00.
11. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarnych, celnych i handlowych.

Zgłoszenie proszę przysłać pocztą, osobiście lub mailem jako zeskanowany plik na adres wawa@polskiemedia.org