logo_zielony_klosZielonyKłos.pl  to oddolna inicjatywa mająca na celu skupienie piekarni i cukierni z całego kraju w celu propagowania spożycia pieczywa pochodzącego z zakładów rzemieślniczych.

Nadrzędnym celem akcji jest propagowanie zdrowego trybu odżywiania się, czyli edukacja społeczeństwa w zakresie dostępnej, szerokiej oferty piekarniczej, rozróżnianie dobrej jakości pieczywa, wskazanie jego zalet i sposobów właściwego doboru diety w oparciu o pieczywo.  

zboze_teffOprócz kwestii informacyjnej akcja ma na celu wskazanie na terenie całego kraju miejsc gdzie można nabyć odpowiednie pieczywo a dzięki systemowi oceny jakości sklepów i wyrobów doprowadzić do stałego podnoszenia ich jakości .

            Program jest działaniem długofalowym i oprócz bieżącej poprawy sprzedaży pieczywa w niskopowierzchniowch punktach sprzedaży, stara się ukierunkować  przyszłe pokolenia Polaków do właściwego, zdrowego podejścia do tematu żywienia w zakresie pieczywa.

zboze_plaskurkaZlokalizowanie akcji w internecie daje na chwilę obecną największe szanse powodzenia, gdyż obecnie ok. 60% dorosłych Polaków korzysta na co dzień z tego medium (TNS OBOP, maj 2012) a pośród dorastającej młodzieży, która niedługo będzie decydować o wyborze składników pożywienia, ten procent jest jeszcze większy. Dodatkowo w roku 2014 rozpoczęliśmy jako ZielonyKłos.pl organizację Festiwali Pieczywa, na których wspólnie z lokalnymi piekarniami z całego kraju spotykamy się z konsumentami rozmawiając i propagując zdrowy tryb życia w oparciu o zdrowe pieczywo.

            Dostęp do programu jest bezpłatny i nieograniczony zarówno dla producentów pieczywa (obecnie jest ich już kilkaset a liczba ta stale rośnie) jak i dla konsumentów.

Projekt jest innowacyjny i prawdopodobnie nie ma swojego odpowiednika na świecie. Stosunkowo niskie koszty prowadzenie programu, zasięg działania oraz entuzjazm przejawiany przez piekarzy i cukierników, którzy mieli okazję się z nim spotkać pozwala wierzyć, że jest to pierwsza tego typu inicjatywa, która ma szanse powodzenia.

            zboze_orkiszObjęcie przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi honorowym patronatem tegoż przedsięwzięcia to dowód na to, że tego typu działania są celowe i skuteczne.