Sękacz SONY DSCpojawił się w Polsce jeszcze w średniowieczu.
Wtedy jeszcze wypiekany na otwartych paleniskach, a w dzisiejszych czasach w piecach.
Obecnie piece wyglądają inaczej, lecz to co pozostało niezmienne to tradycyjny przepis.

Naszą pracą jest tworzenie wypieków o smaku znanym nam wszystkim przez lata,
bez dodawania nowoczesnych polepszaczy smaku.

Sękacz jest skarbem Podlaskiej Tradycji,
a naszym zadaniem jest jej kontynuacja.